Akustični paneli

Akustični paneli poskrbijo za boljšo prostorsko akustiko, ki je tako kot osvetlitev, gretje oziroma hlajenje in prezračevanje, pomembno za dobro počutje in zdravje zaposlenih. Dobra prostorska akustika je, če ni prekomernega hrupa iz ozadja in so zaželeni zvoki poudarjeni.

Iz naše ponudbe

Akustični paneli za dobro prostorsko akustiko

V večjih pisarnah s številnimi delovnimi mesti je lahko prekomerni hrup iz ozadja ali prevelik odmev moteč za zaposlene. V ta namen so proizvajalci pisarniške opreme razvili proizvode, ki absorbirajo hrup iz okolice in omogočajo zaposlenim več zasebnosti pri delu. Iz tega naslova so nastali akustični paneli oziroma pregradni paneli, ki se uporabljajo za pregrade za posamezne mize. Lahko tudi med mizami in akustične premične predelne stene, ki se prosto prestavljajo po prostoru. Tako ločujejo posamezna delovna mesta ali pa skupine le-teh. Akustika je botrovala tudi nastanku akustičnih panelov, ki poleg tega, da absorbirajo zvok, tudi zanimivo popestrijo prostor z barvami in oblikami. Akustični paneli ali pregradni paneli so lahko obojestransko tapecirani in take obesimo na strop in s tem ustvarimo viseče akustične predelne stene. Akustični paneli imajo lahko integrirana svetlobna telesa in tako služijo kot svetila, ki jih spustimo s stropa ali jiih pritrdimo na steno. Akustični paneli so postali nepogrešljiv del pisarnške opreme.

akustični paneli
silent box je sestavljen iz akustičnih panelov

Silent box ali tihi boks

Razvoj in uspeh podjetja je odraz organizacije dela. Zaposlene spodbuja k večji kreativnosti in inovativnosti. K uspehu zaposleni prispevajo s svojim individualnim delom ali pa se na primer pri projektu povezujejo in svoje ideje in rešitve oblikujejo znotraj timov. Ko je projekt zaključen, se oblikuje nov tim za nek drug projekt, kjer je nabor članov in njihovo število lahko drugačno. Temu seveda sledi tudi povsem drugačen koncept postavitve delovnih mest. Osnova je večja odprta pisarna, kjer je mogoče delovna mesta poljubno grupirati in ločevati glede na timsko delo s pregradnimi paneli.

Posledično se znotraj takšne pisarne ne moremo izogniti hrupu. To so zvonjenje telefonov, telefonski pogovori, pisarniško klepetanje in zvoki tipkovnic. Vse to je lahko zelo moteče za zaposlene. To pomeni, da akustika močno vpliva na produktivnost in ima dolgoročno lahko tudi negativne vplive.

Zasebnost pri telefoniranju in razgovorih zagotovita manjši silent box HANA in večji silent box HAKO. Spominjata na telefonsko govorilnico. Silent box je sestavljen iz akustičnih panelov, ki povsem preprečujejo motenje zvokov iz okolice. Video konferenco ali sestanek dveh do štirih članov tima lahko opravimo v akustični konferenčni sobi HAKO XL. Ima vgrajeno osvetlitev, dostop do inštalacij, lastno prezračevanje in opremo, kot je oblazinjeno pohištvo in miza. Silent box HAKO nam omogoča, da si lahko sredi aktivnosti v pisarni privoščimo odmor v popolni tišini.